Werd Pietje Bell in de Koepelstraat geboren?

Crooswijk en Rubroek zijn tijdens hun groei kinderrijke wijken geweest. Er waren dan ook veel scholen te vinden en één van die scholen heeft een bijzondere geschiedenis. Het zou zo maar kunnen dat Pietje Bell daar in het hoofd van zijn geestelijk vader is gekropen…

Chris van Abkoude (1880-1960) is bekend als de schrijver van bekende jeugdboeken over Pietje Bell. Minder bekend is dat de schrijver zelf opgroeide in Rubroek en ook een periode onderwijzer was in de wijk. Van Abkoude was de zoon van een ondernemer die een mode- en kinderkledingwinkel had aan de Jonker Fransstraat. Na zijn schooltijd volgde hij de kweekschool, waar hij in 1901 zijn akte voor onderwijzer behaalde. Hij werkte vervolgens van 1901 tot 1910 op de openbare lagere school nr. 10, die was gevestigd in de Koepelstraat. Van Abkoude schreef in 1904 een serie artikelen over zijn werk in weekblad Het Rotterdammertje, die werden gebundeld in de brochure ‘Droevig kinderleven in Rotterdam - Een onderzoek naar den toestand van behoeftige schoolkinderen’.
Na 1910 besloot Van Abkoude zich te wijden aan een carrière als schrijver. In 1913 publiceerde hij 25 kinderliedjes in de bundel ‘Jolige liedjes voor de jeugd’, die gezongen konden worden op muziek van componist Henri Zagwijn, een oud-collega van Van Abkoude in de Koepelstraat. De bundel werd vernietigend ontvangen door recensenten, die de liedjes veel te ondeugend vonden voor kinderen.
Van Abkoude bleef zich bezighouden met kinderen, zowel als poppenkastspeler en als schrijver van kinderboeken. Het bekendste werk werd Pietje Bell, waarvan hij in 1914 het eerste deel schreef. Van Abkoude woonde toen inmiddels in Baarn. De serie over Pietje Bell werd vervolgd tot in de jaren dertig. Van Abkoude schreef in deze jaren ook ‘Kruimeltje’, een andere jeugdheld uit Rotterdam.

Het lijkt waarschijnlijk dat Van Abkoude zijn negen jaar ervaring als onderwijzer in de Koepelstraat heeft gebruikt als inspiratiebron voor de straatschoffies die de hoofdrol spelen in zijn jeugdboeken. De kinderen aan wie hij daar lesgaf kwamen uit Rubroek en Crooswijk.
Het schoolgebouw heeft nog lang bestaan en werd in 1971 vastgelegd door fotograaf Ary Groeneveld, een foto die zich nu in de collectie van het Stadsarchief Rotterdam bevindt. De school was intussen veranderd in een opvangcentrum voor jongeren in crisissituaties en heeft ook nog een tijd dienstgedaan als school voor muziek en ballet, een vooropleiding voor het conservatorium. Het gebouw is tijdens de stadsvernieuwing helaas gesloopt. Op vrijwel dezelfde locatie bevindt zich nu de Koningin Wilhelmina School.

Share:
Dik Vuik

| Auteur

Nieuwsbrief

Contact

Captcha
  Mail is not sent.   Your email has been sent.