Slachthuis en Slachthuiskade

Crooswijk is een wijk met een hele rijke geschiedenis en veel roemruchte bewoners. In deze rubriek nemen we Crooswijk op de korrel en gaan we op zoek naar die rijke geschiedenis en anekdotes over vroegere wijkgenoten. Deze keer: de Slachthuiskade.

Rotterdam heeft lange tijd een veemarkt gekend. Aanvankelijk vond die markt plaats binnen de oude stadsgrens, op de Nieuwemarkt. In 1853 was de markt op die plek, midden in een groeiende stad, niet handig meer. Na een korte periode bij het Hofplein werd in 1867 ten oosten van de Goudsesingel een definitieve locatie gevonden bij de Warande, in het nog grotendeels onbebouwde Rubroek.

Tot 1973 werd midden in Rubroek vee verhandeld. Op de foto de veemarkt met op de achtergrond de huizen aan de Boezemweg en een doorkijkje in de Martveldstraat

Waar vee wordt verhandeld, wordt ook vee geslacht. In 1897 werd dan ook dichtbij de veemarkt het Rotterdams Openbaar Slachthuis gebouwd, in de volksmond beter bekend als het ‘abattoir’. Dat werd een groot complex tussen de Boezem en de Nieuwe Boezemstraat in Crooswijk. Een deel van de Boezemsingel, tussen het vuilvishuisje en het Oostplein, werd gedempt waarmee het vervoer van vee tussen de markt en het slachthuis aanzienlijk gemakkelijker werd. Dat deel van de singel heette voortaan Boezemweg. Desondanks ontsnapte er onderweg nog wel eens een koe, met grote consternatie tot gevolg.

In 1902 werd langs de Boezem een kade aangelegd en die kreeg de naam Slachthuiskade. Vanaf 1900 was er overigens al een Slachthuisstraat, vanaf de Boezemstraat richting de Boezem. Deze straat is in de jaren tachtig gesloopt en de huidige straat op deze plek heet nu Keurmeesterstraat.

Het slachthuis werd in 1981 gesloten en het complex vervolgens gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe woonbuurt, die nog steeds ‘slachthuisbuurt’ wordt genoemd. Bijna alle straatnamen zijn daar pas ingevoerd met de bouw van de buurt, maar verwijzen wel naar het vroegere gebruik van deze plek met namen als Koeweide, Schapendreef en Vleeshouwerstraat. Alleen de Slachthuiskade stamt nog uit de tijd waarin het slachthuis een bloeiend bedrijf was in Crooswijk.

 

De Slachthuiskade in 1959
De Slachthuiskade in 1959, gezien in de richting van de Goudserijweg en Koninginnekerk.
Share:
Redactie

| Auteur

Nieuwsbrief

Contact

Captcha
  Mail is not sent.   Your email has been sent.