Van buitenhuizen tot winkelstraat: de Crooswijkseweg

In deze rubriek nemen we Crooswijk op de korrel en gaan we op zoek naar die rijke geschiedenis en anekdotes over vroegere wijkgenoten. Deze keer: de Crooswijkseweg.

De Crooswijkseweg ontstond als een kade, bedoeld om de polders droog te houden, en wordt voor het eerst genoemd in 1489. Rijke Rotterdammers lieten er in de volgende eeuwen een hofstede bouwen. In de zeventiende eeuw waren er maar liefst vijf van zulke hofsteden of buitenplaatsen aan de Crooswijkseweg te vinden: Het Paradijs, Het Hooge Paradijs, Het Lam, De Boot en De 3 Hoorntjes. Het is opvallend dat veel Rotterdamse brouwers een hofstede in Crooswijk bezaten. Zo was De 3 Hoorntjes een tijd eigendom van brouwer Ysbrant Atrentsz., Het Lam van brouwer Guillaume de Lohierville en Het Paradijs van Nicolaes Arckenhout van brouwerij De Posthoorn. De Boot was in de achttiende eeuw eigendom van Eeuwout Adriaensz. Bijlewerff die een gelijknamige brouwerij in de stad had.

In de negentiende eeuw is het afgelopen met de hofsteden en buitenplaatsen aan de Crooswijkseweg. Na de aanleg van de singel, rond 1860, volgt een uitbreiding van Rotterdam en rond 1880 bestaan de Rubroekstraat en Frederikstraat al. Tegen de eeuwwisseling in 1900 is heel Oud Crooswijk veranderd in een woonwijk.
Binnen die wijk houdt de Crooswijkseweg een belangrijke functie. Het is de spil in het stratenpatroon en een belangrijk winkelstraat. Het noordelijkste deel van de vroegere kade krijgt bij de aanleg van Nieuw Crooswijk de naam Nieuwe Crooswijkseweg. Daar lag in vroeger tijden ook de buitenplaats Groenendaal, waarover De Crooswijker al eerder schreef. De namen van al die oude buitenplaatsen zul je er niet meer terugvinden, alleen Het Paradijs is vernoemd in de Paradijslaan.

 

Hofstede Het Paradijs in 1914, kort voor de sloop
Hofstede Het Paradijs in 1914, kort voor de sloop

 

Share:

Nieuwsbrief

Contact

Captcha
  Mail is not sent.   Your email has been sent.