De straat van dichter Poot Twee oude schoolgebouwen herinneren aan de oude Pootstraat foto: Boksvereniging Crooswijk

De straat van dichter Poot

Crooswijk is een wijk met een hele rijke geschiedenis en veel roemruchte bewoners. In deze rubriek nemen we Crooswijk op de korrel en gaan we op zoek naar die rijke geschiedenis en anekdotes over vroegere wijkgenoten. Deze keer: hoe komt de Pootstraat aan zijn naam?

Straatnamen hebben altijd een betekenis, als is die vaak niet goed meer bekend bij wie er woont of doorheen loopt. Zo denkt bij de Pootstraat waarschijnlijk menigeen aan de poot van een dier, maar de straat is genoemd naar een mens: de dichter Hubert Cornelisz Poot.

Portret van Hubert Cornelisz Poot, naar
een gravure van Jacob Houbraken

Portret van Hubert Cornelisz Poot,
naar een gravure van Jacob Houbraken

Hubert Corneliszoon Poot werd in 1689 als boerenzoon geboren in Abtswoude en leek voorbestemd om zelf ook boer te blijven.

Zijn belangstelling ging echter verder en hij verdiepte zich in de klassieke poëzie. Hij kende geen Latijn, maar las vertalingen en begon zelf ook gedichten te schrijven. Hij schreef veel gelegenheidsgedichten. In 1716 werd zijn dichtbundel ‘Mengelgedichten’ uitgegeven, die zo succesvol was dat er in 1718 al een herdruk kwam. Poot verwierf faam als ‘de boer die kon dichten’. 

Een volgende dichtbundel, in 1722, bevatte onder meer het gedicht ‘Akkerleven’ waarmee Poot het boerenleven verheerlijkte. Poot besloot nu volledig voor zijn dichterschap te kiezen en verhuisde in 1723 naar Delft. Hij dronk er te veel, raakte gedeprimeerd en keerde een jaar later alweer terug naar Abtswoude. Poot trouwde in 1732 met Neeltje ’t Hart en verhuisde opnieuw naar Delft. Zijn gezondheid bleek broos en een jaar later, op 31 december 1733, overleed hij op 44-jarige leeftijd aan de gevolgen van een nierziekte.

Hier ligt Poot…

Hoewel zijn eenvoudige gedichten hem populair maakten en hem veel werk bezorgde, bleef dat deel van zijn oeuvre niet herinnerd. Zijn werk dat door de klassieke verzen was geïnspireerd bleef wel bekend en werd tot in de negentiende eeuw nog gelezen. Poot maakte ondanks zijn vroege dood wel mee dat zijn werk een zekere roem kreeg. Hij raakte bekend in het Delftse artistieke milieu en zijn bundel uit 1722 werd door uitgever Reinier Boitet prachtig gepubliceerd in een bijzondere editie met speciaal gemaakte gravures.

Poot is bekend gebleven met zowel zijn natuurgedichten als zijn minnedichten. Nog in 1964 werden de erotische minnedichten gebundeld en opnieuw uitgegeven onder de naam ‘Minnezangen’. Maar het meest bekende rijmpje is wellicht de korte graftekst die dichter Gerrit van de Linde na het overlijden van Poot schreef: ‘Hier ligt Poot, hij is dood’

De Pootstraat werd omstreeks 1890 gebouwd en de naam werd door particulieren, vermoedelijk de bouwers of opdrachtgevers, bedacht. Het college van Rotterdam stelde de naam vast op 16 september 1890. Sinds de stadsvernieuwing is de straat erg veranderd, maar er staan nog steeds twee oude schoolgebouwen in het deel vlakbij de Crooswijkseweg, die nu in gebruik zijn als ateliergebouw en als onderkomen van Boksvereniging Crooswijk.

Share:
Redactie

| Auteur

Nieuwsbrief

Contact

Captcha
  Mail is not sent.   Your email has been sent.